Darželio "Pagranduko" grupė

Auklėtojos - Birutė Venzlauskienė ir Stanislava Lukienė.