Istorija

  • Lopšelis - darželis įsteigtas 1976 m. 
  • 1977 m. sausio 14 d. lopšelis - darželis pradėjo savo veiklą ir buvo pavadintas Kauno miesto 96 - uoju lopšeliu - darželiu.
  • 1997 m. sausio 7 d. atidarytos dvi grupės. 
  • Palaipsniui atidarytos ir visos šešios grupės. Dvi - lopšelio ir keturios - darželio.
  • Darželiui pasirinkus naują vaikų ugdymo kryptį, dvasiškai turtingos asmenybės ugdymą per gimtąją kalbą ir etnokultūrą, iškilo būtinybė keisti visą darželio įvaizdį.
  • Taip buvo kuriamas naujas įvaizdis, atitinkantis pasirinktos krypties kriterijus.
  • Šiuo metu lopšelyje - darželyje vaikučius ugdo devynios pedagogės, meninio ugdymo pedagogė, logopedė, kūno kultūros pedagogė.
  • Pedagoginio darbo forma - vaikų ugdymas per veiklą (žaidimus, darbelius, menus ir k.t.)
  • Ugdymo procese naudojamos programos "Ankstyvojo ugdymo vadovas", taikomi Regio Emilija ugdymo programos elementai.
  • Nuo 2003 m. lopšelis - darželis yra pasaulinės vaikų ugdymo asociacijos OMEP narys.