Patalpų nuoma

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas nuo 2018-01-15 iki 2018-05-30
 
Eil. Nr.
Nuomojamos patalpos pavadinimas
Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)
Plotas kv. m
Veikla
Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)
Užimtumas (data ir laikas)
1.
Salė
Vėjūnė Balkuvienė
72,77
Šokių užsiėmimas
63 Eur
2017-01-19 - 2017-05-25
Penktadieniais 16.30 - 17.30
2.
Salė
Jurgita Steponaitienė
72,77
Šokių užsiėmimas
70 Eur
2018-01-17
2018-05-30
Trečiadieniais 16.30 - 17.30
3.
Klėtelė
Lena Kauffeld
12,41
Keramikos užsiėmimas
70 Eur
2018-01-17 -
2018-05-30
Trečiadieniais 16:30-17:30
4.
Salė Viktorija Abramavičienė 72,77

Baleto užsiemimas

96 Eur
2018-01-15 - 2018-05-28
Pirmadieniais 16:30-17:15,
Penktadieniais 8:00-8:45 
5. Salė Ąžuolas Petras Kalpokas 72,77 Karatė užsiėmimas 102 Eur 2018-01-15 - 2018-05-30 Pirmadieniais ir trečiadieniais 8:00 - 8:45