Teisės aktai

Lopšelio - darželio veikla yra grindžiama Vaikų teisių konvencija, Europos Sąjungos nuostatomis, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus priimtais norminiais aktais bei lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančiais lokaliniais norminiais aktais.  Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą rasite čia.

 

Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą rasite čia.